Hřbitov Sv. Petra

Hřbitov Sv. Petra, leţící na úpatí Mnišské hory, patří díky své jedinečné poloze a tajemné atmosféře, která z něj vyzařuje, k nejkrásnějším hřbitovům na světě. Katakomby, vytesané do skalních stěn Mnišské hory, jsou z období raného středověku a počátků křesťanství. Do roku 1110 byly součástí nejstaršího kláštera v Evropě. Toto místo je moţné povaţovat za zárodek budoucího Salcburku. Katakomby slouţily jiţ sv. Rupertovi a jeho křesťanským učedníkům jako útočiště v době, kdy byli křesťané pronásledováni. Na hřbitově Sv. Petra jsou ze známých osobností pohřbeni skladatel Johann Michael Haydn a Mozartova sestra Nannerl.

© Fotografie a obrázky

Salzburg - město W.A.Mozarta


Partneři

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto