Mozartův rodný dům

Dvacetšest let - od roku 1747 do roku 1773 - žila Mozartova rodina ve třetím patře "Hagenauerova domu" v Getreidegasse č. 9. A zde také spatřil 27. ledna 1756 světlo světa Wolfgang Amadeus Mozart. Majitel domu, Johann Lorenz Hagenauer (1712-1792), byl známý salcburský obchodník s potravinami a lahůdkami. Byl velkým přítelem a současně i mecenášem rodiny Mozartových.

Muzeum v Obilné uličce - Getreidegasse č.9
15. června 1880 bylo poprvé otevřeno v Mozartově rodném domě muzeum. Stalo se tak z iniciativy Mezinárodní nadace Mozartea. V posledních desetiletích docházelo pravidelně k úpravám a rozšiřování muzea, které se tak stalo kulturním památníkem a místem, kam proudí každoročně tisíce návštěvníků z celého světa. Vždyť je také Mozartův rodný dům nejnavštěvovanější salcburskou pamětihodností. Součástí muzea jsou obytné prostory Mozartových s originálním zařízením. K nejslavnějším exponátům patří mezi jiným Mozartovy dětské housle, jeho koncertní housle, clavichord, kladívkový klavír, rodinné portréty, které vznikly za Mozartova života a k nimž patří například nedokončený olej "Mozart u klavíru", který namaloval roku 1789 Mozartův švagr Joseph Lange, a dále pak sbírka soukromých dopisů, úředních listin a také autografů.

Mozartovy hudební nástroje
Hudební nástroje vystavené v Mozartově rodném domě získala Mezinárodní nadace Mozarteum od skladatelovy vdovy, Constanze Nissenová (1762-1842), a Mozartových synů, Carla Thomase (1784-1858) a Franze Xavera Wolfganga (1791-1844). V roce 1994 byl vlastní byt Mozartovy rodiny pod vedením vídeňské architektky prof. Elsy Prochazkové pečlivě zrestaurován. Byla přitom použita nejmodernější dostupná muzejní technika, jejímž hlavním účelem je chránit exponáty před možným poškozením.

Mešťanský byt z druhé poloviny 18. století
V zadní části domu, jehož okna vedou na Univerzitní náměstí, byl v roce 1985 v někdejším bytě sousedky Mozartových paní Babetty von Moll, tety známého salcburského geologa a přírodovědce Karla Ehremberta von Moll (1760-1838), zřízen typický měšťanský byt z Mozartova období. Díky soukromým přispěvovatelům tak bylo možné byt vybavit historickým nábytkem a předměty denní potřeby. Kromě toho jsou v prostorách bytu návštěvníkům přiblíženy tři tematické okruhy: "Mozart a Salcburská univerzita", "Přátelství, které svazovalo Mozarta se salcburskými rodinami" a "Duchovní hudba a uctívání Svatých".

Mozart a divadlo
První patro Mozartova rodného domu je od roku 1981 zasvěceno každoročně se měnícím mimořádným výstavám na téma Mozart, které pořádá Mezinárodní nadace Mozarteum. Zato druhé patro Mozartova rodného domu je cele věnováno tématu "Mozart a divadlo". Návštěvníci zde mohou obdivovat četná dioramata, miniaturní modely velkých jevišť od pozdního 18. až do 20. století, která dokumentují nejrozmanitější interpretační formy a také historii recepcí Mozartových oper.

Tři nové výstavy
Tři zajímavé tematické výstavy "Všední den zázračného dítěte", "Mozart a divadlo" a "Mozartovi - rodina se představuje" vytvořil architekt a karikaturista deníku "Salzburger Nachrichten" Thomas Wizany. Těžištěm výstav jsou originální Mozartovy hudební nástroje a autentické portréty. Vystaveny jsou rovněž typický salcburský nábytek a také předměty denní potřeby z Mozartovy doby.

(použití textu a více informací na www.salzburg.info)

© Fotografie a obrázky

Salzburg - město W.A.Mozarta


Partneři

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto