Rezidenční galerie

Rezidencní galerie vystavuje stálou sbírku obrazu spolkové zeme Salcburska pod názvem Evropské malírství od 16. do 19. století. Nádherné výstavní prostory jsou dustojným místem pro salcburskou zemskou sbírku a ideálním zpusobem doplnují barokního ducha mesta Salcburku. Težištem výstavy je nizozemské malírství 17. století, italské, francouzské a rakouské barokní malírství 17. a 18. století a rakouské malírství 19. století. Krome této stálé expozice jsou pravidelne porádány také mimorádné tematické výstavy, které se obmenují a v nichž se zajímavým zpusobem prolínají díla klasického i soucasného malírství.

(použití textu a více informací na www.salzburg.info)

© Fotografie a obrázky

Salzburg - město W.A.Mozarta


Partneři

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto