MÍSTNÍ ZVYKY


Samson
Průvod se Samsonem je vskutku impozantní podívaná. „Samson“ – biblický hrdina a symbol Lungau – vznikl v 16. století a je pokládán za symbol síly a moci! Představitel Samsona vskutku vykonává „silácký čin“. Na svých ramenou má totiž nést 6 až 8 metrů velkou postavu, která je přibližně 80 kilo těžká, pomocí konstrukce uvnitř dutého tělesa a vše šikovně vyrovnávat. V jedné ruce drží Samson oslí čelist, kterou dle bible zabil Filištíny, a v druhé kopí.
Obr, jenž je oblečen v barevné dlouzé tunice se širokou šerpou, nese po boku zahnutou šavli a na hlavě mu sedí vojenská helma. Samsona doprovázejí dva trpaslíci, kteří kolem něj tančí. Tyto průvody Samsona se konají během letních měsíců na více místech.


MÍSTNÍ ZVYKY


Foto: Ferienregion Lungau

Střílení na jezeře Prebersee
Na jezeře Prebersee - horské jezero v nadmořské výšce 1.500 m - se již 150 let koná zvláštní zvyk: střílení na vodní terč. Jedná se o střeleckou zábavu, která je na světě jedinečná. Původ tohoto střílení není znám. Jeho prvním svědectvím je terč z roku 1834, jenž si můžete prohlédnout ve vlastivědném muzeu Tamsweg v Lungau.
Co je ale tak zvláštního na tomto střílení? Nemíří a nestřílí se při něm přímo na terč, ale na jeho odraz, popř. na nějaký fiktivní bod ve vodě. Střílí se ze vzdálenosti 120 m. Od hladiny se střela odmrští tak, že – při šikovném a zkušeném ovládání střelby – trefí cílový terč, jenž je postavený na pevnině. (Dalo by se to přirovnat k “házení žabek” kameny.) Nádherná krajina jistě bude pro tuto tradiční akci velmi přitažlivá, neboť jezero Prebersee leží mezi lesy a pastvinami, daleko od průmyslu a masové turistiky. Střelba se koná každý rok poslední víkend v srpnu.

© Fotografie a obrázky

Salzburger Lungau


Partneři

  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto
  • Foto